Fecha actualización:
  • Fecha Última actualización: 31/01/2012
Seleccione su idioma:
imprimir enviar Aa Aa
Aduna

?

Servicios Sociales 

Adunako Gizarte Zerbitzuak

Gizarte-laguntzailea: 

Adunako udaletxean, asteartetan, 12:00etatik 13:00etara.  Telefono-zenbakia: 943693930. E-maila:aiztondo@udal.gipuzkoa.net

Larrialdietarako eta txandak hartzeko, 943693930 telefonoan norbait egongo da goizez.


| Herriko Plaza, z/g 20150 ADUNA. Tfnoa: 943692571 Fax 943690262 | © Adunako Udala. IFK P2000200-B